Als ik vroeger in bed lag, dan kon ik de klok van de Bonfatiustoren horen. Een ikoon voor de stad; daar sta ik natuurlijk ook voor!

 
Sipke-Jan Bousema
De Bonifatiustoren draagt bij aan een schilderachtig Dokkum. Daarom sta ik voor de Bonifatiustoren.
Jan Kooistra, kunstschilder
Bonifatius en Dokkum. Dat is een ijzersterke combinatie die we moeten koesteren! Daarom sta ik voor de Bonifatiustoren. 
 
 
Hubert Raadsma, ondernemer
Bonifatius stond aan de oorsprong van de historie van Dokkum en neemt daarin nog steeds een prominente plaats in.  Als bisschop van het bisdom Groningen –Leeuwarden geef ik graag mijn zegen aan deze actie. Ik sta voor de Bonifatiustoren!
Bisschop Gerard de Korte
Dokkum, dat zijn we samen. Dus  staan we ook samen voor de Bonifatiustoren!
Jan Michiel van der Gang, ondernemer
Dokkum is de stad van mijn jeugdjaren. Dat beeld van de stad, gezien vanuit de natuur er omheen, staat nog haarscherp op mijn netvlies.
Syb van der Ploeg


DOEL BEHAALD : U STOND VOOR DE BONIFATIUSTOREN !

Op 27 april heeft onder toezicht van notaris Hellema uit Dokkum de laatste trekking plaats gevonden van de loterij “Sta voor de Bonifatiustoren”
 
Tien maanden lang zijn er iedere maand mooie prijzen verloot onder de deelnemers aan deze loterij die als doel heeft geld in te zamelen om de restauratie van de toren van de Bonifatiuskerk van Dokkum mogelijk te maken.


Fotograaf : Jan van Empel 

De hoofdprijs, een Volkswagen Up is gewonnen door Rennie Veenstra en Sjoerd Hania.
Onder toeziend oog van pastoor Paul Verheijen en Gert Oonk, secretaris van de Stichting Behoud Bonifatiuskerk voor Dokkum, werden op maandag  9 mei de sleutels overhandigt door Arjen Kingma van Auto Bourguignon.
 
 
Inmiddels is met de restauratie van de toren een begin gemaakt.
Omdat de Rooms Katholieke parochie zelf onvoldoende financiële middelen heeft om de kosten van de op dit moment noodzakelijke restauratie te dragen en om op langere termijn de kerk voor Dokkum te behouden, werd vorig jaar de Stichting Behoud Bonifatiuskerk voor Dokkum opgericht. De stichting organiseerde afgelopen jaar een crowdfunding om de restauratie van de toren mogelijk te maken. Daarbij werd zo’n € 35.000  opgehaald door giften van particulieren en bedrijven, door het organiseren van een grote verloting en door een actie gericht op de bezoekers van de expositie van Jan Kooistra in de kerk. Een geweldig mooi resultaat!  Samen met de bijdrage van een aantal fondsen, de subsidies van de provincie Fryslân en het rijk én de eigen gelden van de parochie, is er nu voldoende financiële ruimte om met het werk te starten. De komende tijd zal er gekeken worden wat nodig is om het voor Dokkum zo beeldbepalende gebouw ook op langere termijn te behouden.
 
Uit de aanbesteding die heeft plaatsgevonden bij de restauratiebedrijven in de regio, kwam bouwbedrijf van der Werff uit Dokkum als laagste uit de bus. We zijn ook blij dat we hiermee een kleine bijdrage kunnen leveren aan de werkgelegenheid in onze regio. Om de totale kosten zo laag mogelijk te houden, wordt het herstel van de toren gecombineerd met noodzakelijke werkzaamheden aan het kerkgebouw. De werkzaamheden kosten in totaal een kleine €200.000.