ARTIKEL GEMIST? LEES HET HIER.

Op 27 april heeft onder toezicht van notaris Hellema uit Dokkum de laatste trekking plaats gevonden van de loterij “Sta voor de Bonifatiustoren”
 
Tien maanden lang zijn er iedere maand mooie prijzen verloot onder de deelnemers aan deze loterij die als doel heeft geld in te zamelen om de restauratie van de toren van de Bonifatiuskerk van Dokkum mogelijk te maken.

De hoofdprijs, een Volkswagen Up is gewonnen door Rennie Veenstra en Sjoerd Hania.
Onder toeziend oog van pastoor Paul Verheijen en Gert Oonk, secretaris van de Stichting Behoud Bonifatiuskerk voor Dokkum, werden op maandag  9 mei de sleutels overhandigt door Arjen Kingma van Auto Bourguignon.

Fotograaf : Jan van Empel

Herstel Bonifatiustoren binnenkort van start!
De vlag kan uit op de toren van de Bonifatiuskerk in Dokkum. Per direct kan worden begonnen met de restauratie van de toren.
 
Crowdfundingactie StavoordeBonifatiustoren! succesvol.
Omdat de parochie zelf onvoldoende financiële middelen heeft om de kosten te dragen en om op langere termijn de kerk voor Dokkum te behouden, werd vorig jaar de Stichting Behoud Bonifatiuskerk voor Dokkum opgericht. De stichting organiseerde afgelopen zomer allereerst een crowdfunding om de restauratie van de toren mogelijk te maken. Daarbij werd zo’n € 35.000  opgehaald door giften van particulieren en bedrijven, door het organiseren van een grote verloting en door een actie gericht op de bezoekers van de expositie van Jan Kooistra in de kerk. Een geweldig mooi resultaat!  Samen met de bijdrage van een aantal fondsen, de subsidies van de provincie Fryslân en het rijk én de eigen gelden van de parochie, is er nu voldoende financiële ruimte om met het werk te starten. De komende tijd zal er gekeken worden wat nodig is om het voor Dokkum zo beeldbepalende gebouw ook op langere termijn te behouden.
 
Bouwbedrijf Van der Werff uit Dokkum doet restauratie
Uit de aanbesteding die heeft plaatsgevonden bij de restauratiebedrijven in de regio, kwam bouwbedrijf van der Werff uit Dokkum als laagste uit de bus. Om het totale kostenplaatje zo laag mogelijk te houden, wordt het herstel van de toren gecombineerd met noodzakelijke werkzaamheden aan het kerkgebouw. De werkzaamheden kosten in totaal een kleine €200.000.

====================
 Sta voor de Bonifatiustoren! Loterij Jan Kooistra

De afgelopen maanden is er door de stichting Behoud Bonifatiuskerk voor Dokkum druk actie gevoerd om geld binnen te krijgen voor de restauratie van de Bonifatiustoren. Een van de acties was de verkoop van loten aan bezoekers van de kerk en de expositie van de bekende schilder Jan Kooistra. In de mooie ambiance van de kerk was zijn schilderijen-serie de Schepping te zien.  Vrijwilligers zorgen er al jaren voor dat de kerk gedurende de hele zomer iedere middag voor toeristen geopend is. Zij zijn erin geslaagd om alle loten te verkopen. Prijs in de loterij is een prachtige reproductie van een van de schilderijen.  De prijs is beschikbaar gesteld door Jan Kooistra. Afgelopen zondag heeft pastor Paul Verheijen uit de loten de prijswinnaar getrokken. Het is een inwoner uit Waddinxveen. Dat maakt nog maar eens duidelijk dat ook de kerk een belangrijke bijdrage levert aan een levendig en voor toeristen aantrekkelijk stadscentrum!