ACTIECOMITE STA VOOR DE BONIFATIUSTOREN!

Wie zijn wij?

Kees Bangma, Coos Wierda, Gert Oonk en Nanette Hellinga vormen samen het actiecomité voor de campagne Sta voor de Bonifatiustoren! Elk met hun eigen expertise, maken zij zich samen sterk en staan zij samen voor de Bonifatiustoren! Zij werkt in opdracht van de Stichting  Behoud Bonifatiuskerk voor Dokkum. Deze stichting heeft tot doel de benodigde fondsen te werven om de restauratie van de toren mogelijk te maken en om de Bonifatiuskerk voor de toekomst voor Dokkum te behouden. Kees, Coos en Gert vormen hiervan samen het Stichtingsbestuur.
 
Kees BangmaKees Bangma is geboren, getogen en nog steeds woonachtig in Dokkum. Groot geworden met de skyline van Dokkum en actief binnen de katholieke parochie staat hij vierkant achter het behoud van de toren. Kees werkte jarenlang bij de politie in Fryslan. Als districtschef in Leeuwarden speelde hij een rol in de acties tegen zinloos geweld na de dood van Meindert Tjoelker. Momenteel vervult hij een leidinggevende functie op de politieacademie in Apeldoorn.  

Coos Wierda


Coos Wierda is geboren onder de Bonifatiustoren van Leeuwarden en zag deze op 3 januari 1976 de spits verliezen. Gelukkig heeft hier de gemeenschap er voor gezorgd dat de spits weer kon worden herbouwd en nu een nog een onderdeel is van de skyline van Leeuwarden. Met dit in het achterhoofd mag zoiets nooit gebeuren met de Bonifatiustoren van Dokkum en daarvoor wil hij zich inzetten. Coos heeft 20 jaar gewoond in Dokkum en was daar werkzaam als directeur van de ABN AMRO Bank en nu is hij werkzaam bij ABN AMRO MeesPierson met als werkgebied heel Friesland en de Noord Oost Polder. De binding met Dokkum is er nog steeds via diverse sociale netwerken.

 
 Gert Oonk
 
 
Gert Oonk woont sinds 2000 met zijn gezin in Dokkum. Hier kwam hij terecht nadat hij, na 25 jaar in de randstad werkzaam te zijn geweest als tandarts, een nieuwe uitdaging zocht. De keuze is op Dokkum gevallen mede om de mooie historische binnenstad.
Gert is 10 jaar actief geweest binnen het bestuur van de Rooms Katholieke parochie en weet in welke mate de Bonifatiuskerk een wissel trekt op de financiën. Als bestuurslid is hij van mening dat de financiële middelen vooral aangewend moesten worden voor het in stand houden van de parochie. Als inwoner van de binnenstad van Dokkum is hij echter de mening toegedaan, dat alle inwoners van Dokkum de Bonifatiuskerk met zijn toren samen in stand moeten houden.

 
Nanette HellingaNanette Hellinga is, net als Kees, geboren en getogen en nog steeds woonachtig in Dokkum. Nanette was als communicatieadviseur mede verantwoordelijk voor de communicatie bij Friesland Bank en sinds anderhalf jaar werkt ze als Marcom-specialist bij Stenden Hogeschool. Zij draagt de stad Dokkum een warm hart toe en vindt het idee van een crowdfundingsactie voor een symbool van de stad een mooi initiatief waaraan ze graag haar bijdrage levert.


Stichting Behoud Bonifatiuskerk voor Dokkum
p/a Wortelhaven 7A
9101 NL Dokkum
email: info@bonifatiutoren.nl
KvK: 62856480
RSIN:854985797

 
Downloads bij dit artikel :