Kan de Bonifatiuskerk geen gebruik maken van subsidies?

De Bonifatiuskerk is een rijksmonument en had vanuit die status recht op subsidie voor het onderhoud en restauratie (BRIM). Tot en met 2010 is deze subsidie aan de Bonifatiuskerk toegekend. Vanaf 2010 is het jaarlijks beschikbare nationale budget ontoereikend om het nodige onderhoud te verrichten. In 2013 is de regeling gewijzigd en is reguliere subsidie alleen nog beschikbaar voor planmatig onderhoud.

Vanaf 2014 geldt de regel, dat de toekenning van alle aanvragen begint met de laagste begrotingen, totdat het plafond aan subsidie is bereikt. Om meer kans te maken hebben we daarom alleen een subsidie aanvraag gedaan voor het normale jaarlijks onderhoud.
De kosten van deze restauratie komen vanwege het eenmalige karakter niet in aanmerking voor subsidiëring in het kader van BRIM. Daarom zijn we voor de noodzakelijke restauratie van de toren op zoek naar andere fondsen.

Bij de tweejaarlijkse bouwkundige inspectie door de Monumentenwacht Fryslân is geconstateerd dat de toren van de Bonifatiuskerk wijkt van het schip. Door de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Friesland is hiervoor een restauratieplan gemaakt.


Voor hoelang geldt de subsidie?

De subsidie die voor onderhoud van de kerk wordt toegekend geldt voor een periode van 6 jaar achtereen.


Wat kost het onderhoud van de Bonifatiuskerk?

Jaarlijks kost het normale onderhoud van de Bonifatiuskerk 26.000,-- Hiervan komt maximaal
50 % in aanmerking voor subsidie in het kader van BRIM. De overige onderhoudskosten worden betaald door de Rooms-Katholieke parochie van Dokkum.


Betaalt de kerk zelf ook mee?

Natuurlijk. Maar alle kosten zelf betalen lukt niet. Naast het reguliere onderhoud van € 20.000 per jaar, betaalt de parochie
€ 30.000 aan de restauratie van de toren. Er bleef een tekort van € 50.000 over, waarvoor we uw hulp vroegen.


Is mijn bijdrage fiscaal aftrekbaar?

Ja. De stichting behoud de Bonifatiuskerk voor Dokkum is door de belastindienst bij beschikking van 12 maart 2014 aangewezen  als een culturele  ANBI stichting. Giften aan ANBI instellingen zijn fiscaal aftrekbaar. Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI's een extra giftenaftrek. Uiteraard moet u daarbij rekening houden met drempels en maxima ten aanzien van giften.


Wat gebeurt er met mijn bijdrage?

Uw bijdrage wordt gebruikt om de Bonifatiuskerk voor de stad Dokkum te behouden.


Past dat eigenlijk wel? Een loterij bij de katholieke kerk?

Dat past uitstekend! Wist u dat de allereerste goede doelen loterij ook een loterij was die werd georganiseerd door de Katholieke kerk? Na de Tweede Wereldoorlog werd vanuit de Rooms-Katholieke gemeenschap de SUS-loterij (Sla-Uw-Slag Loterij) opgericht voor fondsenwerving voor de wederopbouw van ons land. We kennen deze loterij nu als de BankGiro Loterij.